× Avatar
ورود به وبینار

ایجاد وبینار

جهت ایجاد یک وبینار ابتدا وارد سامانه شوید.

به منو سمت راست > وبینار > ایجاد وبینار بروید

فرم ایجاد وبینار شامل آیتم های ذیل می باشد:

نام وبینار: در این بخش نام اتاق و وبینار خود را وارد نمایید

رمز جهت ورود به وبینار: در صورتی که نیاز دارید کاربرانتان با استفاده از رمز وارد اتاق شوند، رمز مورد نظرتان را در این بخش وارد نمایید. (این آیتم اختیاری می باشد)

زمان شروع: در این بخش می توانید تاریخ شروع کلاس خود را وارد نمایید (این آیتم اختیاری می باشد)

زمان پایان: در این بخش می توانید تاریخ پایان کلاس خود را وارد نمایید (این آیتم اختیاری می باشد)

لوگو اختصاصی شما: درصورتی که لوگوی خود را در این بخش وارد کنید این لوگو در محیط اتاق شما نمایش داده می شود. (این آیتم اختیاری می باشد)

توضیحات: درصورتی که توضیحات خود را در این بخش وارد کنید این توضیحات در محیط اتاق شما نمایش داده می شود. (این آیتم اختیاری می باشد)