آثار ارسالی از خانم رمضانی
34 پسند

بسم الله الرحمن الرحیم در خیابون حسینی محراب میز گذاشتیم و صوت پخش کردیم و به عابرین شکلات و خرما و روزی معنوی و ادعیه دادیم به بدحجاب ها گیره روسری دادیم و امر به معروف کردیم همچنین به کسانیکه ماشین داشتن پوستر عکس سردار رو دادیم جلوی میز روی زمین پرچم اسرائسل و امریما رو چسبوندیم تا عابرین لگد کنند و پشت میز بنری چسبوندیم و از مردم خولستیم حرف دلشون رو به سردار بنویسن در نهایت هم دو پرچم را به اتش کشیدیم