اجرای جنگ

post-image post-image post-image post-image post-image post-image

اجرای جنگ

مجری برنامه حضور پیدا می کند و با بچه ها ارتباط گیری می کند سپس عروسک وارو شده و در موضوع مشخص بین مجری و عروسک صحبتهایی می شود در این برنامه شعر خوانی قصه گویی و مسابقه هم هستمشخصات خدمت:

مخاطب کودک و نوجوان
قالب
قصه گویی
نمایش عروسکی
اجرای مجری و عروسک هدهد
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 2
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت
ملزومات اجرا میز مناسب جهت اجرای عروسک و جایزه برای بچه ها و دستگاه صوت
هزینه خدمت 300,000 تومانبرنامه


انتخاب تاریخ