نشست جمعی از منبری های جوان خراسان رضوی(رسالات1)


تلفن تماس: 05138558013
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا 35 - پلاک 28
جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی خراسان رضوی