بیانیه اولین گردهمایی کشوری جمعیت انقلابی فرهنگیان جوان در لینک زیر :
کلیک کنید

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید ؛