اساسنامه

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

اساسنامه

فصل اول: کلیات

ماده 1) نام: جمعیت  فرهنگیان جوان که به استناد قانون نحوه ی فعالیت احزاب و گرو ه های سیاسی تشکیل شده است در این اساسنامه به اختصار تشکل نامیده می شود.

ماده 2)مر کز اصلی و محدوده ی جغرافیایی فعالیت: نشانی تشکل به ادرس خراسان رضوی- شهر مشهد- خیابان امام رضا(ع)- امام رضا(ع)35- پلاک 28 است و محدوده ی جغرافیایی فعالیت آن در سطح ملی می باشد.

ماده 3) تعریف تشکل: جمعیت  فرهنگیان جوان تشکلی مستقل است که مبانی خود را بر روی اعتقاد به نبوت احمدی امامت علوی وهمچنین اعتقاد به اینکه ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاست بنا نهاده است این تشکل که متشکل از فرهنگیان جوان پایبند به نظام جمهوری اسلامی است خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی اسلام می داند و بر آ ن است تا بازوی نظام جمهوری اسلامی در راس تا اهداف والای انقلاب به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باشد.

فصل دوم: ارکان تشکیلات

ماده 4) ارکان عبارتند است: ا. هیات موسس 2. کنگره 3. شورای صیانت 4. شورای ملی 5.دبیرکل 6. دبیران استانی

ماده 5 ) هیئت موسس: تعدادی از معلمان جوان که در سال 1396 بنا به مقتضیات زمان و ضرورت های انقلاب اسلامی ازجمله تحول بنیادین در آموزش و پرورش اقدام به آغاز فعالیت تشکیلاتی تحت عنوان جمعیت فرهنگیان جوان نمودند، هیأ ت مؤسس تشکل نامیده می شوند.

تبصره : تعداد اعضای هیأت موسس 20 نفر به می باشد.

 

ماده 6) اختیارات و مسئولیت های هیات موسس:

 1. انتخاب 3 نفر از اعضای شورای صیانت با اکثریت آراء
 2. درخواست تشکیل کنگره فوق العاده به جهت بررسی اصلاح اساسنامه، مرامنامه یا انحلال تشکل و تقدیم لایحه اصلاحیه اساسنامه و مرامنامه به کنگره به منظور عدم انحراف از آرمان های بنیادین تشکل
 3. تایید صلاحیت داوطلبان و تایید صحت انتخابات اولین کنگره عمومی

تبصره 1. درخواست مزبور برای شورای مرکزی لازم الاتباع است.

تبصره2. تصمیمات هیات موسس با حضور دو سوم اعضای آن و رای اکثزیت عددی حاضرین اتخاذ خواهد شد.

ماده 7) کنگره: کنگره عالی ترین رکن تشکل که مرکب از دبیران و سه معاونت تخصصی تشکل در سطح استان ها و دبیر کل و معاونت های عمومی و تخصصی در سطح ملی می باشد به صورت عادی سالی یک مرتبه تشکیل می شود.

ماده 8) وظایف و اختیارات کنگره:

 1. تصویب و اصلاح مرامنامه و اساسنامه
 2. انحلال تشکل و انتخاب هیات تصفیه
 3. استماع گزارشکار شورای ملی تشکل و نماینده شورای صیانت
 4. انتخاب، عزل و قبول استعفای دبیر، معاونت های تخصصی و اعضا شورای صیانت
 5. تصویب قطعنامه کنگره، بودجه سالیانه، سیاست های کلی و خطوط کلان تشکل
 6. تفسیر مرامنامه، اساسنامه و مصوبات خویش

تبصره1. حق حضور در جلسات کنگره قائم به شخص است.

تبصره2. تنها دبیران استانی و معاونت های تخصصی  آن ها که حداقل دو شهرستان فعال دارند حق شرکت در رای گیری های کنگره را دارند در غیر این صورت تنها حضور آن ها در کنگره بلا مانع است.

تبصره 4. مصوبات کنگره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازم الاجرا می باشد.

تبصره 5. کنگره نمی تواند حق تصمیم گیری در حدود اختیارات خود را به فرد یا جمع دیگری واگذار نماید.

تبصره 6. انتخاب دبیرکل به مدت دو سال پس از ارائه راهبرد اجرایی توسط کاندیدا و تصویب آن توسط کنگره صورت می گیرد.

تبصره 7. مصوبات کنگره نباید مغایر با شرع مقدس، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه تشکل باشد.

تبصره 8. مذاکرات کنگره سالیانه برای اعضای تشکل علنی و برای غیر اعضاء منوط به نظر مسِول تشکیلات تشکل می باشد.

ماده 9) جلسات کنگره: کنگره به صورت سالیانه تشکیل می گردد لیکن جلسات فوق العاده آن با درخواست شورای صیانت، شورای مرکزی، هیات موسس یا یک سوم کل اعضای کنگره می توانند تقاضای تشکیل کنگره فوق العاده بنمایند.

تبصره 1. مصوبات کنگره با رای اکثریت عددی حاضرین در جلسه لازم اجراء می باشد مگر در مواردی که در اساسنامه نصاب خاصی تعیین گردیده است.

تبصره 2. تعیین محل برگزاری گنگره بر عهده شورای ملی می باشد.

تبصره 3. دعوت از اعضاء کنگره و اعلام تشکیل حداقل دو هفته قبل از آن از طریق رسانه های تشکل (نشریه، وبسایت رسمی، فضای مجازی و…) و یا دعوتنامه ی کتبی به اطلاع اعضا می رسد که مسئولیت آ ن با معاونت اجرایی تشکل می باشد.

تبصره 4. جلسات بررسی اصلاح اساسنامه و یا انحلال تشکل برای رسمیت یافتن نیازمند حضور اکثریت عددی  اعضای کنگره می باشد و تصمیم گیری در این خصوص با حداقل رای دو سوم اعضای حاضر اتخاذ می شود رسمیت یافتن در سایر جلسات منوط به حضور بیش از نیمی از اعضای کنگره و تصمیم گیری نسبت به سایر مصوبات با رای اکثزیت آراء می باشد.

تبصره 5. انتخاب 2 نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل شورای صیانت با انتخاب اکثریت نسبی آراء است.

تبصره 6. انتخاب دبیر با رای نصف بعلاوه یک آراء شرکت کننده در کنگره است در صورتی که هر کدام از کاندیدا نتوانند به حداقل میزان رای تعیین شده دست یابند انتخاب دبیر با حضور دو نفر از کاندیداهایی که بیشترین رای را آ وردند در دور دوم برگزار خواهد شد.

تبصره 7. کنگره توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضا حاضر در کنگره به مدت 2 سال انتخاب می شوند اداره می شود اداره جلسات مطابق با دستور جلسه مقرر شده خواهد بود.

تبصره 8. اعضای شورای ملی تشکل حق شرکت در انتخابات مناصب کنگره را ندارند.

تبصره 9. دستور جلسه توسط مرجع درخواست کننده تعیین خواهد شد. لیکن اعضای حاضر در جلسه کنگره با رآی اکثریت عددی حاضرین می توانند دستور جلسه جدیدی پیشنهاد کنند.

تبصره 10. در کنگره عمومی سالیانه دستور جلسه توسط رئیس کنگره قرائت خواهد شد.

تبصره11.تایید  صحت رای گیری های کنگره در اولین جلسه بر عهده هیات موسس و در سایر جلسات بر عهده شورای صیانت است

 

ماده 10) شورای مرکزی: تیم اجرایی تشکل می باشد که مسئولین هر یک از حوزه های عمومی به وسیله دبیرکل منصوب  و مسئولین حوزه های تخصصی با رای کنگره تعیین می شوند که وظیفه اجرا تصمیات کنگره، پیگیری امورات ملی، استانی و شهرستانی را دارند و هر کدام از حوزه های تخصصی دارای کارگروه های اجرایی و هیات اندیشه ورز می باشند.

تبصره1. معاونت های شبکه سازی ، آموزش و توانمند سازی ، هدایت عملیات معاونت های حوزه ی تخصصی نامیده می شوند که در دو حوزه خواهران و برادران تفکیک شده است.

تبصره2. قائم مقام برادران ، قائم مقام خواهران، معاونت حوزه اجرایی حوزه های عمومی تشکیلات  را شکل می دهند.

کادر اجرایی متشکل از سمت های ذیل می باشد

تبصره3.با توجه به اهمیت کار تخصصی در آموزش و پرورش و کمک به بهبود وضعیت این سازمان مهم ،مرکز مطالعاتی ویژه مطالعات تخصصی در حوزه آموزش و پرورش ذیل دبیرکل شکل گرفته و در این مرکز نیروهای توانمند تشکل به مطالعه و پژوهش جدی در آموزش و پرورش می پردازند.

 1. دبیرکل )در سطح ملی) دبیر(در سطح استان ها و شهرستان ها(
 2. قائم مقام برادران
 3. قائم مقام خواهران
 4. معاونت اجرایی(زیر مجموعه ها:واحد های رسانه و روابط عمومی،مالی ، پشتیبانی )
 5. معاونت شبکه سازی برادران
 6. معاونت شبکه سازی خواهران
 7. معاونت آموزش و توانمند سازی برادران
 8. معاونت آموزش و توانمند سازی خواهران
 9. معاونت هدایت و عملیات برادران
 10. معاونت هدایت و عملیات خواهران

11.مرکز مطالعاتی آموزش و پرورش

ماده 10 ) وظایف شورای مرکزی

 1. قائم مقام: قائم مقام جانشین دبیر کل و مسئول هماهنگی های لازم حسب مورد در حوزه انتصابی می باشد
 2. معاونت حوزه اجرایی: ارتباط با سازمان های پوشش دهنده خبری و رسانه ای جهت ارائه اخبار تشکل، وظیفه ارزیابی از فعالیتهای هر کدام از معاونت ها و بخش های تشکل، ارتباط موثر و هدفمند با سازمان ها و هماهنگی امورات لازم با آنها

3 .معاونت شبکه سازی: شناسایی و معرفی نیروهای توانمند شبکه تشکل برای بر عهده گرفتن مسئولیت ها و بخش ها، تشکیل بانک اطلاعاتی از نیروهای تشکل وشناخت لازم از نیروها

 1. معاونت آموزش و توانمند سازی: تهیه نقش راه تربیتی و آموزشی تشکل به صورت سالانه و اجرای آن ، برگزاری حلقات مطالعاتی ویژه اعضا قرارگاه های استان و شهرستان، ارتباط ویژه با اساتید و مراکز آموزشی جهت اطلاع از نیازمندی های واقعی 5. معاونت هدایت و عملیات : تهیه نقش راه عملیاتی ویژه رده های تشکل، اشراف دقیق بر روی حوزه های مختلف آموزش پرورش ، برگزاری برنامه های مطالبه گری و گفتمان سازی در سطح تشکل و رده های دیگر
 2. مرکز مطالعاتی آموزش و پرورش: مطالعه و پژوهشهای جدی و متقن در حوزه آموزش و پرورش و ارائه طرح ها و ایده ها به نهادهای حاکمیتی جهت اجرا
 3. دبیران و معاونت های حوزه ی تخصصی شهرستان ها، استان ها و در سطح ملی به ترتیب منتخب اعضای تشکل آن شهرستان، دبیران و معاونت های شهرستان های آن استان و کنگره خواهند بود.
 4. معاونت های حوزه ی عمومی در راستای اجرای وظایف محوله به دبیران (در سطح ملی، استانی ، شهرستانی) توسط ایشان انتخاب می شوند.
 5. تفاهم نامه با سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی در جهت اهداف تشکل با رای اکثریت اعضای شورای ملی در سطح ملی منعقد می شوند تفاهم نامه ها در سطح شهرستان با هماهنگی شورای استانی و در سطح استان با هماهنگی شورای ملی امکان پذیر است.

تبصره 1. مصوبات درونی شورای مرکزی در سطح استان شهرستان با اکثریت آ راء اعضای شورای مرکزی به تصویب می رسد.

تبصره 2. حوز های خواهران و برادران تشکل در هر یک از معاونت های تخصصی کاملا مستقل خواهند بود

تبصره3. معاونت های تخصصی به مدت دو سال انتخاب می شودند که برای یک دوره دیگر برای آن منصب قابل تمدید می باشد.

تبصره 5. هر یک از معاونت ها در حوزه ی فعالیت خود می توانند درخواست تشکیل کارگروه هایی را به شورای مرکزی بدهند که در صورت تصویب با اکثریت آرائ در شورای ترتیب اثر داده می شود.

ماده 11 ) وظایف دبیر:

 1. اداره ی جلسات شورای مرکزی تشکل
 2. تهیه دستور کار جلسات
 3. امضا هر گونه اسناد مالی و یا تعهد آور به انضمام معاونت پشتیبانی
 4. مس ئول ارتباط و تعامل تشکل با سایر گروه ها
 5. ابلاغ مصوبات کنگره و شورای مرکزی به ارکان تشکل و پیگیری برای اجرا
 6. اعلام دیدگاه و مواضع تشکل و پاسخ گویی در قبال آن ها
 7. ارائه گزارش عملکرد سالانه
 8. تنطیم لایحه بودجه سالانه، لایحه برنامه راهبردی سالیانه و قطعنامه های تشکل برای تصویب در کنگره
 9. اقامه دعوا از طرف تشکل یا پاسخگویی در کلیه مراجع قضایی

تبصره: دبیر موظف است گزارش سالانه دو هفته پیش از برگزاری کنگره در اختیار روابط عمومی  و شورای صیانت قرار دهد.

ماده 12 ) شورای صیانت:  به منظور نظارت بر فعالیت کلی تشکل و جلوگیری از هر گونه انحراف از آ رمانهای اسلامی و  و همچنین رعایت مفاد اساسنامه تشکل و برطرف نمودن مسائل مورد اختلاف، شواری صیانت تشکیل می گردد.

 1. دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات شوراهای ملی و استانی
 2. بررسی کلیه دفاتر اسناد و اوراق مالی و ارائه گزارش آن ها به کنگره
 3. ارائه گزارش بازرسی مبنی بر روند انجام عملکرد شوراهای ملی و استانی
 4. تأ یید صلاحیت داوطلبان انتخابات و نظارت بر برگزاری و تایید صحت انتخابات
 5. تصمیم گیری در رابطه با مسائل مورد اختلاف که از طریق عادی قابل حل نباشد
 6. تعیین نماینده در سطح استانی
 7. تعیین و انتصاب اعضای شورای موقت در شرایط اضطراری که شورای ملی منحل گشته یا شرایط تشکیل ندارد جهت برگزاری انتخابات دبیر
 8. برنامه ریزی و تعیین س یاست های کلی و خطوط کلان تشکل و ارائه آن به کنگره برای تصویب

تبصره 1: ترکیب اعضای شورای صیانت بدین  شرح ذیل است شش نفر   (پنج عضو اصلی و یک عضو علی البدل) بکه سه عضو الی آن به وسیله هیات موسس و باقی اعضا به انتخاب کنگره

تبصره 2: کلیه اس ناد تشکل می بایست در صورت درخواست شورای صیانت به ایشان تسلیم گردد.

تبصره 3: شورای صیانت در صورت مشاهده تخلف می تواند به واحد مربوطه و دبیر تذکر دهد و درصورت عدم اصللاح درخواست تشکیل

کنگره فوق العاده را بنماید.

تبصره 4: تذکرات و درخواست ها منوط به تصمیم اکثریت آ رائ اعضا شورا صیانت است.

تبصره 5 : هر عضو کنگره می تواند از هر یک از اعضای شورای مرکزی سوال نماید؛ سوال باید حداقل ۲ روز قبل از کنگره به صورت کتبی

به اطلاع شورای مرکزی و عضو مربوطه برسد.

تبصره 6 : در صورت عدم اقناع سوال کننده، مرجع رسیدگی نهایی شورای صیانت خواهد بود.

تبصره 7: شورای صیانت می بایست گزارش کاری خود را در جلسات کنگره سالیانه ارائه نماید.

تبصره 8 : در صورت احراز تخلفات مالی یا تبانی، شورای صیانت می تواند با در خواست کنگره فوق العاده و رای  اکثریت اعضای حاضر کنگره دبیر را عزل نماید انتخاب دبیر جدید تابع عمومات است

ماده 13 ) نهاد های معین

نهاد هایی هستند که بر اساس تفاهم نامه هایی بر مبنای اهداف تشکیلات با تشکل ارتباط برقرار می کنند و متقابلا تشکل آ ن ها را بر اساس مفاد تفاهم

نامه همراهی خواهد کرد.

 1. هر یک از نهاد های پشتیبان می توانند یک عضو رسمی را به عضویت کنگره درآ ورند.

تبصره 2. هر عضو معرفی شده از طرف نهاد های معین به منظور حضور در کنگره حق شرکت در رای گیری های تشکل را داراست.

تبصره 1. اعضای معرفی شده به کنگره حق شرکت در هیچ یک از انتخابات تشکل را به عنوان کاندیدا ندارند.

ماده 14 ) منابع مالی

درآ مد تشکل از طریق دریافت حق عضویت و کمک های مردمی و … تامین می گردد.

ماده 15 ) شرایط عضویت به شزح ذیل می باشد:

 1. داشتن حداقل 18 سال تمام
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان به رسمیت ش ناخته شده در قانون اساسی
 3. اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه
 4. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 5. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 6. پذیرش مرام نامه و اساسنامه
 7. پذیرش انجام فعالیت در چارچوب مصوبات تشکل
 8. تعهد به رعایت اصول انضباطی و منشور اخلاقی که طی آ یین نامه ای در اولین جلسه کنگره به تصویب می رسد.

ماده 11 ) خاتمه عضویت: هر یک از موارد ذیل موجب خاتمه عضویت می شود

 1. استعفا عضو به صورت کتبی
 2. نقض شرایط عضویت، آ یین نامه انظباطی به تشخیص شورای صیانت
 3. حکم قطعی دادگاه مبنی بر ممنوعیت فعالیت اجتماعی
 4. فوت
 5. انحلال تشکل

ماده 17 ) انحلال تشکل: انحلال تشکل با رای سه چهارم حاضرین  کنگره ی فوق العاده میسر است

تبصره جلسات کنگره فوق العاده که  به منظور انحلال  تشکیل می شود با حضور سه چهارم اعضای کنگره رسمیت می یابد

تبصره: در صورت انحلال تشکل، ه یأ ت تص فیه منتخب از طرف کنگره نسبت به تع یین تکل یف اموال و مایملک تشکل در راس تای عدالت آ موزشی و

انجام سایراقدامات قانونی، اقدام نموده وحداکثر ظرف مدت 1 ماه گزارش کارخود را به کم یس یون موضوع ماده 10 قانون احزاب ارسال می دارد.