ابزارهایی که اتفاق در اختیار برگزارکنندگان قرار می‌دهد

برگزارکننده باشید

ما بهترین ابزارهای مدیریت رویداد در اختیار شما می‌گذاریم.

ابزارهایی که اتفاق در اختیار برگزارکنندگان قرار می‌دهد

ایجاد رویداد

می‌توانید به سادگی رویدادتان را در اتفاق ایجاد کرده و -ضمن دریافت یک صفحه با آدرس اختصاصی- اطلاعات مختلفی مثل زمان برگزاری، مکان رویداد همراه با نقشه‌ی گوگل، قیمت بلیت‌ها و سایر مشخصات رویداد را در معرض دید مخاطبین قرار دهید.

ایجاد رویداد

محبوب ترین برگزارکنندگان